Koulutukset

Koulu­tuksia musiik­kia työssään käyttä­ville

Yhteisöllistä & luovaa musiikki­kasvatusta

JaSeSoi_2018_48

”Näytitte mahtavasti käytännössä miten – uuden opsinkin mukaisesti – prosessi kulkee erilaisia työtapoja ja taiteenlajeja käyttäen ‑ ‑”

kurssipalaute

Musiikki­pedago­giikan koulutus­ohjelma
Orff-kurssit I, II ja III sekä LoppiS
4.-9.6.2019
International Music Village
Kansainvälinen kesäkurssi
21.-26.7.2019
PirkanmaaSeSoi
Aika: 27.4.2019 klo 10-16
RytmiS
Viikonloppukurssi Järvenpäässä
16.-17.3.2019
SyysSeSoi
Jäsenille ilmainen koulutuspäivä
Lauantaina 21.9.2019
Muut kurssit