Musiikki­pedago­giikan koulutus­ohjelma

Orff-kursseilla saat Orff-pedagogian keinoin uusia, käytännönläheisiä ja syventäviä ideoita opetukseesi ja kehität omaa musiikillista osaamistasi.

2.-7.6.2020

Kouluttajina mm.


Soili Perkiö


Markku Kaikkonen


Elisa Seppänen


Terhi Oksanen

ORFF I, II, III

Musiikkipedagogiikan koulutusohjelma on kolmena eri vuonna jaksolta toiselle etenevä ja syvenevä monipuolisen musiikkikasvatuksen kurssikokonaisuus, jonka opinnot vastaavat 20 opintopistettä. Kursseille osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja eikä sisällä testejä.

III-kurssin jälkeen järjestetään kokoava lopputyöseminaari (vuonna 2020 Lopputyöseminaari järjestetään 1.-2.6.2020), jonka jälkeen opiskelija saa kansainvälisen Orff Level Courses -standardin mukaisen todistuksen kurssikokonaisuuden suorittamisesta. Koko koulutusohjelman läpivieminen vie kurssilaisilta 4 vuotta.

Koulutusohjelma on tarkoitettu lastentarhanopettajille, luokanopettajille, musiikinopettajille sekä kaikille muille musiikkia työssään käyttäville.

Lisätietoja: Juuli Kammonen, juuli.kammonen@jasesoi.com

LoppiS

Orff-kurssien lopputyöseminaari on kokoava kurssi, jossa reflektoidaan opiskelijan omaa pedagogista kasvua. Kurssi päättää ORFF I, II, III kursseista koostuvan koulutuspolun.

Vuoden 2020 LoppiS järjestetään Järvenpään Seurakuntaopistolla 1.-2.6.2020