Soili Perkiön Musiikkikasvatusrahasto

JaSeSoi on perustanut pitkäaikaisen kouluttajansa ja kunniajäsenensä Soili Perkiön työn kunniaksi hänen nimeään kantavan musiikkikasvatusrahaston.

Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja, joilla tuetaan vuosittain opiskelijoiden osallistumista musiikkikasvatuskoulutuksiin Suomessa ja ulkomailla.

Halutessasi voit tukea musiikinopiskelijoita lahjoittamalla rahastoon haluamasi summan. Tilinumero: Nordea FI60 1544 3000 322425. VIITE: 63005. Kiitämme tuesta!

SOILI PERKIÖN MUSIIKKIKASVATUSRAHASTON SÄÄNNÖT

RAHASTON NIMI

Rahaston nimi on “Soili Perkiön musiikkikasvatusrahasto”.

RAHASTON TARKOITUS

Rahaston tarkoituksena on tukea rahallisesti opiskelijoita heidän osallistuessaan Orff-pedagogisiin tai muihin omaa musiikkipedagogista osaamista ja muusikkoutta kehittäviin koulutuksiin ja seminaareihin Suomessa ja ulkomailla. Rahastosta myönnetään apurahoja tähän tarkoitukseen. Tukea voidaan myös myöntää muille kuin opiskelijoille JaSeSoin hallituksen ja Soili Perkiön niin päättäessä.

RAHASTON VAROJEN HOITO

JaSeSoi ry:n hallitus hoitaa rahaston varoja. Rahastoa hoidetaan erillään yhdistyksen muista varoista. Hallitus esittää vuosittain selostuksen rahaston tilasta yhdistyksen vuosikokoukselle vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksin ja keräyksin.

Rahastoon voi lahjoittaa varoja verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaan. 

APURAHOJEN JAKAMINEN

JaSeSoi ry:n verkkosivuilla esitetään ohjeet apurahojen hakemiseen. 

Kuka voi hakea?

Ensisijaisesti opiskelijat. Tukea voidaan myös myöntää muille kuin opiskelijoille JaSeSoin hallituksen ja Soili Perkiön niin päättäessä.

Milloin voi hakea? 

Hakuaika on avoin. Hakemuksen käsittelyaika on maksimissaan 3kk. 

Kuinka suuria apurahoja myönnetään? 

Apurahan suuruus on maksimissaan 500e.

Mitkä ovat apurahojen myöntämisperusteet? 

Apurahaa myönnetään vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemus osoitetaan JaSeSoi ry:n hallitukselle. Päätöksen apurahan myöntämisestä tekee JaSeSoi ry:n hallitus yhdessä Soili Perkiön kanssa.

Rahaa myönnetään hakijalle, joka osoittaa hakemuksessaan kiinnostusta oman osaamisensa kehittämiseen, sekä luovia musiikkikasvatusmenetelmiä kohtaan.

Hakemuksessa tulee ilmetä apurahan käyttötarkoitus ja perustelut sen tarpeeseen. 

Apurahaa myönnetään

  • kurssimaksuihin
    • majoituskuluihin
    • matkakuluihin (julkisten mukaan)

Ei myönnetä

  • päivärahaa
  • soitinhankintoihin

Apurahan käytön seuranta

JaSeSoi ry edellyttää raportointia apurahan käytöstä. Raportti tulee lähettää sähköisesti viimeistään 3kk apurahan käytön jälkeen. Käyttämätön apuraha palautetaan rahastolle.

VOIMAANTULO

Säännöt tulevat voimaan JaSeSoi ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa Rytmiseminaarin yhteydessä 23.3.2024.

Lisätietoja ja hakemukset osoitteeseen: elisa.seppanen@jasesoi.com