Koulutukset

Yhteisöllistä ja luovaa musiikkikasvatusta

JaSeSoi kouluttaa kaikkia musiikkikasvatuksesta kiinnostuneita. Koulutuksiin ei ole pääsykokeita, mukaan voi tulla kuka vain! Kouluttajina toimivat niin suomalaiset kuin ulkomaisetkin musiikkikasvatusalan huippuammattilaiset. Koulutuksia järjestetään ympäri vuoden.
Tervetuloa mukaan!

RytmiS

Monipuolinen, virkistävä ja virikkeitä antava viikonloppukurssi, jonka työpajoissa heittäydytään musisoimaan, liikkumaan ja laulamaan huippupedagogien johdolla. 

Musiikkipedagogiikan
koulutusohjelma

Orff-kurssit I, II ja III.
Musiikkipedagoginen, opintojaksolta toiselle
etenevä ja syvenevä koulutuskokonaisuus, jossa syvennytään Orff-pedagogisen lähestymistavan kautta musiikkikasvatukseen.

Lopputyöseminaari LoppiS

Musiikkipedagogiikan koulutusohjelman  viimeinen jakso on pedagogista kasvua reflektoiva lopputyöseminaari. Orff I–III -kurssien ja Loppiksen muodostaman koulutuskokonaisuuden laajuus on 20 opintopistettä.

International Music Village

Kansainvälinen kesäkurssi. 

SyysSeSoi

Jäsenistölle ilmainen koulutustapahtuma, joka kokoaa jäsenistön vuosikokoukseen. 

JaSeSoi ry
y-tunnus1608705-9
Rekisteriseloste