Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste JaSeSoi – vapaan musiikkikasvatuksen yhdistys ry:n jäsenrekisteriin kerättyjä ja säilytettäviä tietoja varten

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste tietojen käsittelytoimista JaSeSoi ry:ssä.

Rekisterin pitäjä
JaSeSoi – vapaan musiikkikasvatuksen yhdistys ry
y-tunnus 1608705-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhdistyksen sihteeri Enni Nuora (enni.nuora@jasesoi.com)

JaSeSoi ry:n jäsenrekisteri
Jäsenrekisterinä toimii on Yhdistysavain-niminen sähköinen jäsenrekisteri. Yhdistyksen jäsenet voivat kirjautua tarkastelemaan omia jäsentietojaan osoitteessa http://jasesoi.yhdistysavain.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla jäsenrekisteriin luodaan salasana. Jäsen voi kirjautumalla päivittää itse muuttuneet yhteystietonsa jäsenrekisteriin.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, jotta tiedetään, keitä yhdistyksen jäsenet ovat ja miten heidät tavoittaa. Henkilötietoja voidaan käyttää vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat
• yhdistyksen jäsenmäärän seuraaminen
• jäsenmaksujen lähettäminen
• jäsentiedotteet ja muu yhdistyksen kautta kulkeva tiedotus
• kurssien laskutus
• analysointi ja tilastointi
• kohdistettu tiedottaminen ja markkinointi tietylle jäsenryhmälle, esimekiksi tietyn kurssin osallistujille

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
• Nimitiedot
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Ammatti
• Jäsenmaksun suuruus
• Liittymispäivämäärä

Jäseniä koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä:
Jäseniltä itseltään, heidän täyttämistään liittymislomakkeista, tai heidän sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai suullisesti ilmoittamanaan.
Seurakuntaopisto Järvenpään kampuksen sähköisen kurssi-ilmoittautumisten kautta. Muiden yhteistyötahojen kanssa, jotka järjestävät JaSeSoin kanssa kursseja.

Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään vähintään niin kauan kuin henkilö on jäsenenä JaSeSoi ry:ssä. Voimme kuitenkin joutua säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä, myös yhdistyksen jäsenyyden päättymisen jälkeen.
Henkilötietojen käsittelijät
• Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
• Yhdistyksen sihteeri
• Yhdistyksen taloudenhoitaja
• Seurakuntaopisto, Järvenpään kampuksen kurssisihteeri
• JaSeSoi ry:n kirjanpitäjä
• Tarvittaessa yhdistyksen hallituksen jäsenet

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Emme myy tai vuokraa jäsenten henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
• Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan yhdistyksemme jäsenille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tämä tapahtuu tekemällä yhdistyksen sihteerille tarkastuspyyntö tiedoista. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen enni.nuora@jasesoi.com
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellä mainituille henkilöille. Jäsen pääsee myös itse päivittämään tietojaan sivustolla http://jasesoi.yhdistysavain.fi

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää poistamaan tiedot, jotka yhdistyksen jäsenrekisterissä hänestä ovat. Yhdistyksen jäsenyyden edellytyksenä kuitenkin on, että pyydetyt ja tarvittavat jäsentiedot on toimitettu yhdistykselle.

JaSeSoi ry:n hallitus

JaSeSoi ry
y-tunnus1608705-9